Evangelische Broedergemeente Suriname Ons Lam heeft overwonnen

In Essentials, Unity; in non-essentials, Liberty; in all things Love

Lees meer

Dini Masra nanga prisiri

Jezus Christus zei: Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is! Masra Yesus Kristus taki: Yu musu abi sari-ati soleki fa yu P’pa na heymel abi sari-ati! Lukas 6:36

Lees meer

Wees barmhartig

Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen. Spreuken 31:8

Lees Meer

Diensttakken

Diensttakken der Evangelische Broedergemeente Suriname. De Evangelische broedergemeente voert haar activiteiten uit middels diensttakken die elk hun eigen werkgebied hebben.

Woord van de maand September

Dan zult u de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zultvolstromen met Gods volkomenheid.Efeze

Bijzondere dagen

Een overzicht van enige gedenkdagen binnen de EBG - Unitas Fratrum en enige speciale dagen binnen de Herrnhutterkerk in Suriname.

Samen in eenheid