Mijn vader zegt altijd: “je moet over de top gaan” Naomi Kartoikromo MULO best geslaagde

“Onze aandacht moet steeds gericht zijn op Jezus, omdat Hij ons een liefdedaad heeft bewezen door vrijwillig naar het kruis te gaan”. Zo legt waarnemend Praeses ds. Clifton Walker het leerwoord van donderdag 22 augustus uit tijdens de huldiging van Naomi Kartoikromo in het jeugdgebouw van de Grote Stadskerk. Naomi is met 81 punten de landelijk best geslaagde van het MULO.

Naomi Kartoikromo heeft vanaf de basisschool een school van de Evangelische Broedergemeente, EBG, bezocht. Eerst de Samuel Glöcklerschool, op Nieuw Amsterdam in het district Commewijen, en daarna de Armand Saliminschool, oftewel MULO Leliëndaal ook in Commewijne. Dit is volgens Marjorie Creton, directeur van de Armand Saliminschool, een goed fundament voor de verdere studie van Naomi op het NATIN. Creton bedankte daarom de ouders van Naomi, voor het steeds weer kiezen van een EBGS-school. “De scholen bieden een goed klimaat, hebben gemotiveerde teams, ook al is soms de infrastructuur niet wat het wezen moet”.
Creton had geen woorden genoeg om ‘team Salimin’ te bedanken. In haar dankwoord nam ze ook mee de Anitri gemeente. “Naomi, wij zijn apetrots. Je hebt niet alleen de school, maar ook de naam van de EBG groot gemaakt”, zei Creton met een verstokte stem. “Houd God goed vast, meki Gado de joe fesiman in al wat je onderneemt”, was haar advies aan Naomi. Directeur Creton beschreef Naomi als een eenvoudig en niet spraakzame leerling. “Behalve aan de mondelinge tafel”. Dat bewijzen ook de cijfers, een negen voor alle drie talen, Nederlands, Engels en Spaans. Naomi is in alle leerjaren de beste student geweest en is nu geslaagd als de beste MULO-leerling van Suriname.

Ook Mildred Demon, directeur van Stichting Onderwijs der EBGS, kon haar vreugde en trots niet verbergen. “Mijn motto is dat ook mijn kleinkinderen een EBG-school bezoeken. Er wordt hard gewerkt op die scholen”. Zij stelde Naomi gerust door haar te zeggen dat ze altijd mag terugvallen op de familie van de Armand Saliminschool en op de Anitri famiri. Demon las een gedicht voor ‘wees maar niet bang als je je keus gemaakt hebt’, en overhandigde Naomi een exemplaar van het gedicht. Volgens ds. Sandra Panka-Bijlhout, bestuurslid van Stichting Onderwijs der EBGS, gebeuren er ook goede dingen binnen de EBGS. Zij gaf Naomi mee op het pad van God te blijven. “Tan tap’ Gado pasi. Blijf de energie behouden om te studeren”.
Naomi Kartoikromo houdt van alle vakken, maar het meest van Wiskunde en Natuurkunde waarvoor ze de cijfers negen om tien behaalde. Dat verklaart ook haar keus om de opleiding tot Apothekers Assistent op het NATIN te volgen. “Daarna wil ik een paar jaar werken, om verder de medische richting op te gaan”, zegt Naomi kalm, maar zelfverzekerd.

Het Provinciaal Bestuur, Stichting Onderwijs, Diaconie en het Jubileumfonds hebben Naomi letterlijk in de bloemen gezet. Ze kreeg diverse enveloppen met inhoud, een EBG speldje, een trofee, en andere cadeautjes.

Naomi mocht aan het eind zelf ook het woord voeren, hetgeen door de emotie nog moeilijker werd voor een niet zo spraakzame persoon. Ze bedankte vooral haar ouders die haar steeds ondersteunen en haar trotse broer die op Facebook bekendmaakte dat zijn zusje de best geslaagde MULO-student is. De mooiste reactie, zegt Naomi, kreeg ze van haar vader toen hij vol tranen van blijdschap zei “ik zei je toch om over de top te gaan”.

Ingrid Hill

Naomi Kartoikromo met haar moeder en ‘team Salimin’ in het jeugdgebouw van de Grote Stadskerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *