Van ‘Anitri’ zendingsbedrijf naar Kersten Group of Companies

C. Kersten en Co N.V. genoemd naar Christoph Kersten bestaat op 29 juni, 253 jaar. Begonnen als een Hernhutterzendingsbedrijf groeide dit bedrijf uit tot een van de oudste en veelzijdige handelsbedrijven op het westelijk halfrond in de 21ste eeuw.

Het “Anitri” Zendingsbedrijf
De geschiedenis van C. Kersten en Co is nauw verbonden aan die van de Evangelische Broeder-gemeente Suriname, EBGS. Sinds 20 augustus 1735 komen zendelingen vanuit Herrnhut voor het werk onder de tot slaaf gemaakten. Volgens het handboek van de Evangelische Broederge-meente in Suriname kregen ze de opdracht “om na te gaan of daar iets voor de Heiland te doen zou zijn”. Ze volgen het voorbeeld van Paulus om met eigen inkomsten het evangelie te ondersteunen. (1 Thessalonicenzen 11, 12). Het zendingswerk wordt van 1765 tot 1769 georganiseerd door Christoph Kersten. De aankoop van het pand op de hoek van de Steenbakkerij- en Domineestraat geschiedt op naam van C. Kersten en Co. De opbrengsten van de kleermakerij op dit pand zijn bestemd voor eigen onderhoud van zendelingen en de zending in het binnenland.

De activiteiten en bedrijven van C. Kersten en Co. nemen toe. In de tweede helft van de 19e eeuw wordt aan het bestuur van de Moravische broeders in Duitsland, verzocht om een deel van de winst te gebruiken voor de opbouw van de Surinaamse samenleving met name voor scholen en internaten. Scheiding tussen zendingswerk en zakendoen
In 1899 worden zaken en zending door Herrnhut definitief gescheiden. De firma werkt als zelfstandige entiteit verder. Ze beheert talrijke bedrijven, alsook de plantages Beekhuizen, Sara en Leasowes, La Resources en Berg en Dal.
Door allerlei sociale, economische en financiële uitdagingen tijdens en na de Tweede Wereld-oorlog wordt de firma het eigendom van de “Zendingsstichting der Evangelische Broeder gemeente” later Moravian Church Foundation, MCF, geheten. De MCF is een non-profit organisatie van de Unitas Fratrum, het hoogste orgaan van de wereldwijde Evangelische Broeder gemeente. In 2014 verkoopt de MCF het pand waarin het warenhuis firma C. Kersten en Co ooit gevestigd was.
Op de bronzen gedenkzuil aan de hoekkolom van het gebouw is een deel van de zendingsgeschiedenis afgebeeld. Op de zuil zijn de namen van Christoph Kersten, Arabini, Dehne, Ralf, Bakker Heydt en hulp Primo, en Otto Tank te zien.
Anno 2021 leven de idealen van de Zendingsfirma voort in de visie en missie van de Kersten Group: betrouwbaarheid, innovativiteit, verbondenheid met mensengroepen, kwaliteit gericht, eerlijkheid, transparantie, en waarheidsgetrouw.
De Group is actief in vier verschillende divisies: Building and Construction, Motors and Industrial Equipment, Hospitality en Health Care.

Bronnen: Handboek der EBGS, Kersten.sr, Sabaku SLM: 250 jaar Herrnhutterzending, Jos Fontaine: Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid, Hesdie S. Zamuel: De verkoop van het Warenhuis Kersten, Eric Kastelein: Oog in Oog met Paramaribo.

Zr. Ingrid Azimullah-Chin A Loi