De kracht van Gods woord

Want het woord des kruises is voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor hen, die behouden
worden, is het een kracht Gods.
(1 Corinthiërs 1:18).


Heeft Gods Woord werkelijk kracht?
Daar kunnen we lang over praten en hele artikelen en boeken over schrijven. Maar dat zal niet maken dat wij
de kracht van Gods Woord zullen ervaren. Het is te vergelijken met de stopcontacten in mijn huis. De
stopcontacten die ik heb, leveren stroom, maar ze zijn allemaal nutteloos tenzij ik de stekker in het stopcontact
doe. Natuurlijk is het belangrijk te weten dat mijn huis stroom heeft en te beseffen wat die stroom voor mij kan
doen en waar de stopcontacten zijn, maar dat alles is niet genoeg. Ik heb er pas wat aan, wanneer ik de stekker
in het stopcontact steek! Heeft Gods Woord werkelijk kracht?
Gods Woord is zo krachtig dat alles wat geschapen is, door dat uitgesproken Woord ontstond. Helaas ervaren
veel christenen de kracht die Gods Woord bezit niet. Waarom niet? Het antwoord is: We kunnen die kracht
alleen maar ervaren wanneer we een verbinding maken tussen onze kennis over God en de praktijk: Hem de
kans geven in ons te werken en te doen wat Hij vraagt. Alleen kennis over Gods Woord is onvoldoende. Dan
zit de stekker nog niet in het stopcontact.
Om de kracht van Gods woord te kunnen ervaren, zijn er drie dingen nodig, die iedereen kan doen:

 1. Lees het Woord
  De eerste stap, waardoor de kracht kan gaan stromen, doet u door Gods Woord te lezen. U moet dat doen met
  een open hart en in alle rust. Dan zult u ervaren dat Gods Woord werkelijk tot u spreekt.
 2. Denk na over dat Woord
  De volgende stap is na te denken over wat God tot u gezegd heeft. Zo geeft u God de gelegenheid om in u te
  werken en kunt u erover nadenken hoe u kan doen wat Hij van u vraagt. Daarom zegt Jakobus: ‘Want wie de
  boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de
  spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag’ (Jakobus 1:22-
  25). Zo zijn we toch? We vergeten gauw wat we gelezen hebben en dus gebeurt er niets.
 3. Doe wat dat Woord van u vraagt
  Veel mensen leven met de gedachte dat als we de Bijbel lezen, we Gods wil hebben gedaan. We lezen de Bijbel om
  Gods wil te kennen. Maar de volgende stap is te doen wat God van ons vraagt. Op dat moment stop ik de stekker
  daadwerkelijk in het stopcontact. Dan geef ik God de kans om in mij te werken en Zijn macht te tonen en Die macht
  brengt verandering teweeg. Daarom zegt Jakobus: ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u
  gehoord hebt ook doen’ (Jakobus 1:22-25).
  Heeft Gods Woord werkelijk kracht?
  Wanneer u het bovenstaande leest, lijkt het op wat informatie die verstrekt wordt; een uitleg hoe je toegang kunt
  krijgen tot Gods macht. Het lezen alleen zonder Gods Woord in praktijk te brengen is inderdaad alleen maar
  informatie tot je nemen. De Bijbel lezen, is belangrijk, want dat is het begin. Maar misschien zit het probleem niet in
  het lezen, maar in het gehoorzamen. Laat me een voorbeeld geven. Om een goede atleet te worden, is het belangrijk
  om te weten hoe dat moet. Maar die kennis maakt mij nog niet tot een goede atleet. Zo is het ook met Gods Woord.
  Voorstel:

In de overdenking van de vorige editie (‘Ook jij kan schijnen na het opladen’) heeft br. Carl Breeveld onder het
kopje ‘aanpak’ aangegeven wat u zou kunnen doen om de Bijbel te lezen en die te bestuderen. Neem dat nog eens
door, om te besluiten wat u zal doen om de Bijbel te lezen. U kunt ook beginnen met het boek Markus. Lees een
perikoop (een klein stukje), bijv. hoofdstuk 1:1-8. Denk daarna over dat stukje na en stel uzelf de vraag: wat wil
God in dit gedeelte tot mij zeggen en zo gaat u verder door elke dag een stukje uit Markus te lezen. Naast de
voorstellen van br. Breeveld kan het ook zijn dat iemand u een appje toestuurt met een tekst. U kunt dan dat gedeelte
opzoeken en lezen. U kunt ook de teksten uit uw Dagtekstenboek lezen.
Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden. Bid ervoor, laat de Heer u leiden in wat u dagelijks zult lezen. Laat
Hem tot u spreken. Gods Woord heeft werkelijk kracht!
Br. Leonard Schalkwijk