Woord van de maand Oktober

Woord van de maand

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg.

Woord voor oktober

Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Hebr. 10:24

Dienen, dienstbaarheid, heeft een mens niet vanzelf, maar het is een karaktereigenschap die de mens zich moet eigen maken. Dienen vereist oefening, training en discipline. Om te dienen heb je bovendien een stimulerende omgeving nodig. Laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. De schrijver van de brief aan de Hebreeën vervolgt met ‘Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar opwekken en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’ (vers 25)

We moeten leren dienen in de juiste omgeving, in de ‘onderlinge bijeenkomst’. Dat betekent in een hechte, toegewijde, regelmatige gemeenschap.

Op basis van deze ‘laten wij’-stelling in Hebreeën 3:1, waar dezelfde term ‘geef acht op …’ wordt gebruikt, staat: geef nauwkeurig acht op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. Als we letten op Jezus, dan zullen we uiteindelijk ook op elkaar letten. Eerst Jezus – daarna ook de ander. Acht slaan op de ander, is de manier waarop we onszelf bevrijden van onze gerichtheid op ons eigen genot, op onze vleselijke natuur en op onze voortdurende neiging tot egoïsme. We moeten elkaar dienen door liefde.

Ik geloof dat de Heilige Geest in onze tijd deze liefdevolle, onzelfzuchtige houding op Gods kinderen wil leggen. Veel mensen hebben de mond vol van het dienen van God, maar zij dienen nooit hun medegelovigen. Ik weet niet in hoeverre je God kunt dienen, als je niet bereid bent je naaste te dienen, omdat de Heer tot ons komt in de leden van Zijn lichaam. Onze houding ten opzichte van die leden weerspiegelt feitelijk onze houding naar God zelf.

In 2 Kor. 4:5 schrijft Paulus: Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, als Here; en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.

Paulus noemt hier drie fundamentele stappen om aan zelfgerichtheid te ontsnappen:

  1. Onttroon jezelf (wij prediken niet onszelf…);
  2. Geef Jezus de troon (Christus Jezus, als Here); 
  3. Dien de ander (uw dienaren om Jezus’ wil).

Dat de Heer u en mij helpt om anderen te dienen en om de noodzaak van gemeenschap met andere gelovigen in te zien, om elkaar uit te dagen tot liefde betoon.                                                                                                

Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Amen!