Be still and Know I am God

BE STILL AND KNOW I AM GOD!

(De boodschap en les uit het verhaal van Elia 1 Koningen 18:20 – 19:18)

In 1 Koningen hoofdstuk 18:20 tot en met hoofdstuk 19:18 lezen wij hoe een vurige en onvoorwaardelijk aan God toegewijde profeet Elia, de Baälpriesters uitdaagt. Tijdens de poging om het offeraltaar door hun god te laten ontsteken, maakt Elia hen belachelijk. In de zekerheid dat zijn God hem zal helpen, maakt Elia zijn offeraltaar kletsnat. God helpt Elia bewijzen dat Hij De enige God is en ontsteekt het vuur. De Baälpriesters, onder de indruk van dit wonder, werpen zich op de grond ter aanbidding en overgave aan God. Elia overspoeld met minachting voor hen, speelt voor eigen rechter en berooft allen van het leven. Isebel, heeft het nu op het leven van Elia gemunt. Waar Elia zo vertrouwt in God, wordt hij door de bedreiging van Isebel gevuld met angst. Hij gaat passief liggen bij een bremstruik en verliest zijn zelfvertrouwen. Hij heeft onbegrip voor God en verlangt te sterven. Maar God houdt zich aan Zijn belofte. Hij laat Elia niet in de steek; Hij zorgt voor hem en Hij fluistert hem een nieuwe missie toe.

Wij kunnen ons als mens onvoorwaardelijk toegewijd voelen aan onze taken, zowel in ons privé en professionele leven als binnen onze gemeente. Wij kunnen onze eigen ideeën hebben over hoe het werk gedaan moet worden en ons door enthousiasme laten meeslepen. Wanneer anderen, niet hetzelfde enthousiasme hebben, zich niet inzetten of volledig geven, zijn we geneigd het werk alleen te doen. Wij denken soms dat we als enige, hart voor de zaak hebben. Stellen hoge eisen aan anderen, maar vooral aan onszelf.  Maar wat gebeurt er als de dingen niet gaan zoals wij willen of verwachten? Wat als ondanks onze inzet en getuigenissen, anderen ons verlaten of zich misschien wel tegen ons keren? Wij kijken dan misschien wel neer op de ander, voelen minachting, veroordelen anderen of spelen, net als Elia, voor eigen rechter. We vergeten soms even dat we niets zonder God kunnen.

In ons leven kennen wij, evenals Elia, ook bedreigingen. Om onszelf te beschermen, vluchten we en gaan ons isoleren. We gaan misschien niet meer naar de kerk, zoeken geen medegelovige meer op voor bemoediging, een luisterend oor of gebed, maar gaan ons gevecht alleen aan. In eerste instantie misschien nog wel met de Bijbel en in stille momenten met God. We creëren daarmee de ruimte voor een geestelijke strijd met het risico, dat wij gaan twijfelen aan onszelf en eenieder om ons heen. Zelfs aan GOD.

Omdat wij onszelf geïsoleerd hebben en geen medegelovigen meer spreken, hebben wij ook geen uitlaatklep meer. We zien alleen nog maar ons eigen probleem. De goede dingen die we in ons leven hebben bereikt, zien wij niet meer. We vluchten in onze eigen vicieuze gedachtenwereld en raken daardoor steeds meer in een isolement. Het ontbreekt ons aan energie en zien geen uitdaging noch uitweg. Opgekropte gevoelens en emoties frustreren ons steeds meer en we raken verwijderd van God. De dingen die God in ons leven heeft gedaan worden onzichtbaar. We zijn totaal lam geslagen. Perfecte ingrediënten voor een depressie met een burn-out als eindproduct.

Heb jij, tijdens de stormen en vurige strijd het gevoel dat God jou verlaten heeft? Lijkt het in die chaos van jouw leven alsof je Zijn stem niet meer hoort?  Ga na of je emoties, angsten en gedachten zo een vat op je hebben dat deze je geloof verzwakken. Hoe hard zoek je nog door gebed en lofprijzing contact met God? Hoe hard werk je nog aan jouw individuele relatie met God. Alleen of met medegelovigen…? Of word jij door jouw emoties, jouw angsten en die gedachtencirkel zodanig opgeslokt, dat je de eerdere hulp die Hij je geboden heeft, vergeet?

Volhard in gebed! Breng je pijn, verdriet, frustraties, angsten en onzekerheden bij Hem en dam daarmee die vicieuze gedachtencirkel in. Omarm de medegelovigen die Hij op je levenspad heeft gebracht, voor een luisterend oor, ter bemoediging, om samen te bidden. Blijf contact zoeken met God. Werk aan je persoonlijke relatie met Hem. Houd je vast aan Hem, Zijn Woord, Zijn belofte en dat wat Hij eerder in jouw leven heeft gedaan.

God is wel degelijk te vinden in jouw storm, in het vuur. Maar zoek die stilte en rust, want het is juist in die stilte en rust dat je hernieuwde kracht van God krijgt. Dan kun je de stem van God

horen en je door Hem weer een zinvol doel in je leven krijgt.

Wees Stil en weet dat Hij God is!

-Angratia-