Bijzondere dagen

17 juni 1722
Christiaan David velt de eerste boom voor de bouw van Herrnhut.
EBG-ers herdenken dat op 17 juni van het jaar 1722 een Moravische timmerman, Christiaan David, in het Duitse Saksen, de eerste boom omhakte voor de bouw van Herrnhut. De broeders bouwden een groot huis met twee nevengebouwtjes. Psalm 84:4 staat onderaan op de gedenkplaat. En dat is heel toepasselijk voor de uit hun vaderland gevluchte Broeders: Zelfs vindt de mus een huis, o Heer…

25 juni 1964
Polikliniek Brownsweg wordt in gebruik genomen.
In 1964 vindt de inwijding plaats van het Medisch Centrum der EBGS te Brownsweg, welke voorziet in een polikliniek met 12 bedden.

29 juni 1768
Christoffel Kersten, een Duitse zendeling aan de boven Suriname, begon op de hoek van de Steenbakkerij- en Domineestraat een kleermakerij om de zendingsarbeid te steunen. Dit bedrijf groeide uit tot het grootste handelshuis van Suriname en de oudste nog bestaande van het westelijk halfrond, C. Kersten en Co. N.V. (CKC). Dankzij de inzet van Christoffel Kersten werd in 1778 de Grote Stadskerk gesticht.

1 juli 1863
Afschaffing van de slavernij in Suriname: Emancipatie. Gouverneur van Landsberge verklaart de tot slaaf gemaakten vrij namens Koning Willem III. Op deze dag ontstaat de traditie van de dankdiensten op 1 juli.

6 juli 1415
Johannes Hus sterft precies op zijn verjaardag, om zijn geloof in Jezus Christus, op de brandstapel te Constanz. In 1457 sloten volgelingen zich aan tot een gemeenschap van Broeders (Unitas Fratrum). Dit gebeurde in het dorpje Kunwald in Bohemen.

21 juli 1776
Christoph Kersten doopt de eerste Negerslaaf: Christiaan Cupido. Deze was een kleermakersknecht die bij de zendelingen in de stad werkte.