Blog Full Width

Woord voor de maand juli 2022

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.Ps. 42:3 Er kunnen omstandigheden zijn dat heimwee en weemoed toeslaan, wanneer alles waar u aangewend was en blij van werd of energie van kreeg, wegvalt….

Read More

Woord voor mei 2022

Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dathet uw ziel goed gaat. 3 Joh. :2 (NBV) In de derde brief van de apostel Johannes…

Read More

Woord van de maand April

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: Ik heb de Heer gezien!  En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.                                                        Joh. 20:18 (NBV) Pasen het belangrijkste feest voor…

Read More

Woord voor de maand maart.

Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoewakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.Efeze 6:18 Geliefden, hier wordt door de apostel Paulus een beroep gedaan op…

Read More

Woord van de maand februari

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.         Efeze 4:26 Bij de schepping van de mens zegt de Schepper: ”Laat Ons mensen maken naar…

Read More

Woord van de maand januari

Jezus Christus zegt: Komt en gij zult het zien. Joh 1:40 De woorden ‘Komt en gij zult het zien’ of zoals het in de Statenvertaling staat “Komt en ziet’ zijn een uitnodiging van Jezus…

Read More

Woord van het jaar 2022

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg . Jezus Christus zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Joh. 6:37 …

Read More