Mijn vader zegt altijd: “je moet over de top gaan” Naomi Kartoikromo MULO best geslaagde

“Onze aandacht moet steeds gericht zijn op Jezus, omdat Hij ons een liefdedaad heeft bewezen door vrijwillig naar het kruis te gaan”. Zo legt waarnemend Praeses ds. Clifton Walker het leerwoord van donderdag 22 augustus uit tijdens de huldiging van Naomi Kartoikromo in het jeugdgebouw van de Grote Stadskerk. Naomi is met 81 punten de landelijk best geslaagde van het MULO.

“Mijn vader zegt altijd: “je moet over de top gaan” Naomi Kartoikromo MULO best geslaagde” verder lezen

Website EBGS aan het rollen

Het Provinciaal Bestuur van de EBGS is al een poos bezig met het verbeteren van haar interne en externe communicatie. De training voor het opzetten van een nieuwe website begon donderdagavond 28 augustus op het Coordinatie Centrum. De zrs. Jo-Ann Lieuw, Ingrid Hill, en Shyreeta Wartes zullen de komende weken training volgen over content management. De trainer is Raphael Pierpont.

Voor de start van de training ging zr. Sharon Kartopawiro in gebed en droeg de medewerkers, de trainer en de training op aan de Heer. Zr. Kartopawiro is portefeuilehouder Kerk en Samenleving.

De zrs. Lieuw en Wartes hebben de workshop ‘Schrijven voor een Kerkblad’ gevolgd en zijn zeer blij met deze nieuwe stap om de kennis in praktijk om te zetten.

Stay tuned voor de website in een nieuw jasje.

Jo-Ann Lieuw, Ingrid Hill en Shyreeta Wartes volgen de training content management die verzorgd wordt door Raphael Pierpont (foto: Sharon Kartopawiro)