Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur vertegenwoordigt de Synode in de aangelegenheden van de EBGS gedurende de periode tussen twee Synodes. Het heeft de leiding van alle aangelegenheden die de Provincie betreffen. Het Provinciaal Bestuur is rekening en verantwoording verschuldigd aan de Synode.

Na de verkiezingen van de Praeses en de twee Vice Praesides, tijdens de Synode, worden nog zeven leden gekozen tijdens de Synode voor zitting in het Provinciaal Bestuur. De Praeses en en de Vice Praesides worden gekozen uit de kring van de Presbyters. De zeven andere leden worden gekozen uit alle niet gekozen kandidaten en de andere Synode afgevaardigden en hoeven geen ambtsdragers te zijn. Kort na de Synode komen de gekozen leden bijeen om nog vijf leden te benoemen. Er wordt dan naar de samenstelling gekeken en naar behoefte worden de vijf overige leden benoemd. De behoefte kan zijn in een kandidaat met kennis van financiële zaken, een jongere, etc. Het aantal leden voor het Provinciaal Bestuur komt dan uiteindelijk op 15.

De Praeses is ambtshalve voorzitter van het Provinciaal Bestuur. Dit bestuur heeft de leiding van alle aangelegenheden die de Provincie betreffen. Het heeft recht van beroeping, pensionering, schorsing, en ontslag en stelt de financiële bepalingen voor de dienst vast. Het Provinciaal Bestuur is de hoogste beheersinstantie van financiën en eigendommen van de EBGS en is verantwoording verschuldigd aan de Synode voor het gevoerd beleid.

Praeses: Ds. Desiré John Peerwijk

Vice Praeses: Ds. Davy Pawironadi

Leden:

  • Zr. W. Codrington
  • Br. J. Tai-Foek
  • Zr. N. Valpoort
  • Zr. M. Vrede
  • Zr. Sh. Kartopawiro-Arsomedjo
  • Zr. B. Pengel-Oosterwolde
  • Zr. E. Gaspar-Nortan
  • Br. R. Rambaran
  • Br. E. Pokie
  • Zr. L. Adams
  • Zr. S. Panka-Bijlhout

Bisschoppen:

  • Br. E. Ritfeld (Emeritus)
  • Br. J. Kent
  • Br. R. Pansa