Diensttakken

Diensttakken der Evangelische Broedergemeente Suriname.

De Evangelische broedergemeente voert haar activiteiten uit middels diensttakken die elk hun eigen werkgebied hebben. De diensttakken zijn allemaal ten dienste van de gemeenschap.
Diensttak Adres Website/Social page
Coördinatie Centrum EBGS
(Administratie kantoor)
Centrale: 474277/ 473073
Adres: Maagdenstraat 50
Wnd. Hoofd Secretariaat
Zr. C. Prika
Kantoor: 473073 tst 261
Email: ebgs@sr.net/ secretariaat@ebgs.org
Wnd. Hoofd HRM
Zr. A. Doorson
Kantoor: 473073 tst.260
Email:hrm@ebgs.org
Wnd. Hoofd Financiën
Zr. N. Nelom- Martens
Telefoon: 474277/473073 tst.257 / 8640727
email:financielezaken@ebgs.org
Personeel en Salarisadministratie Tel:473073 tst 268
Wnd. Hoofd Diensten en Beheer Tel:474277/473073 tst. 254 /Tel: 8636459
AMD/Diaconie van de EBGS
Hoofd AMD/Diaconie: Zr. P. Pinas
Adres: Maagdenstraat 50
Kantoor: 473037 /422435 of 473073 toestel 256
Tel: 8630394
Spreekuur ma, woe en vrij 10.00u-12.00
Stadszending
Directeur: br. H. Pansa
Adres : Burenstraat 17-19
Kantoor : 473079/473228
Thuis: 8840142
Email: stadje@sr.net /bcstadje@outlook.com gerrithesli7@gmail.com
CIZ: zr. I. Nortan- Uden (vz)
E-mail:nortanud@gmail.com
Tel:450043/ 8744268
Spreekuur ma, woe en vrij 10.00u-12.00
REDACTIE KERKBODE
Eind redactie: Stadszending/ Inwendige Zending
Adres: Burenstraat 17-19
Kantoor :473079/473228
E-mail :stadje@sr.net
Theologisch Seminarie der EBGS
Directeur: zr. C. Overloon- Landvreugd
Adres: Johannes Raillardlaan # 1-3
Kantoor:479648 / 410419 / 410432 /8770420
Mobiel: 8730429
Email: ts.directie@gmail.com
Secretariaat: ts.ebgs@gmail.com
Studentenadmininistratie: ts.studadm@gmail.com
Skype: Theologisch Seminarie EBG Suriname
Stichting Centrum voor Seniore Burgers Huize ALBERTINE
Directeur: VZ zr. M. Zerp (contactpersoon)
Kantoor:499203/498196
E-mail:albertine@sr.net / dir.albertine@sr.net
COÖRDINATIE Centrum voor het BINNENLAND
Coördinator Binnenland: Br R. Seedo
Tel: 8635865
Stichting Pensioenfonds van de EBGS
Bestuur: (Vz)
Tel: 410855
Email:ebgspensioenfonds@hotmail.com
Spreekuur: ma t/m vr. 07:30 – 15:00u
Archief EBGS
Burenstraat 17-19
Kantoor:473614
Email:ebgsarchief@sr.net
Graaf von Zinzendorf Herberg
Directeur: Zr. E. Timmer
Henck Arronstraat 100
Kantoor:471607/479496
Fax: 479294
Email: zinzendorf@sr.net
Jubileumfonds
Kantoorhoofd: Zr. M. Zaalman
Maagdenstraat 50
Emailprivé:marthazaalman49@gmail.com
Tel.:477948/ 8592025; 410375;8559536
Fax: 410375
Email:jubileumfonds@sr.net
Bestuur: Br. L. Velland (Vz.)
Tel: 8547524
Email: lesleyvelland@hotmail.com
Stichting JEUGDCENTRUM

Directeur: Zr. G. Monkou- Chan
Algemene coördinator jeugd- en kinderwerk der EBGS: zr. Tanisha Mandoeng
Bestuur: Br. S. Soetowidjojo (Vz.)
Johannes Raillardlaan3-7
Kantoor: 473370
Email: g.monkou@jeugdcentrum.com

Email: t.mandoeng@jeugdcentrum.com
Email: sadsoeto@gmail.com
Tel: 8762833
Facebook: Stichting Jeugdcentrum der EBGS
Stichting Medische Zending Primary Health Care
Bestuur: Zr. C. Rozenblad (Vz.)
Email: harcen@sr.net
Tel: 430967/8810522
Jan van Mazijk centrum
Tel: 499466
Email:info@medischezending.sr
Stichting Onderwijs der EBGS
Directeur: Zr. M. Demon
Drambrandersgracht 76
Tel: 478412 of 478424
Algemeen E-mail: info@soebgs.sr
Website: www.soebgs.sr
Facebook: Stichting Onderwijs der EBGS
EBGS Vrouwen Centraal
Voorzitter: Zr. M. Held
p/a Graaf von Zinzendorf Herberg
HenckArronstraat 100
Email:ebgsvrouwencentraal@yahoo.com
Tel: 432083/8862530
Facebook: Stadszending
Pastoraal Centrum EBGS
Contactpersoon: Br. R. Pansa
Henck Arronstraat 73-75
Tel : 8825786/ 486080
Logeer- en Vormingscentrum Groningen Saramacca
Contactpersoon: Zr. P. Pinas
Tel: 473073/474277/8630394
Email: Secretariaat@ebgs.org
Ziekenhuis Pastores
Br. S. Goerdayal

Zr.C. Soetosenojo- Werners

Tel: 0369186 /8687669
Email:hellen.79@hotmail.com
(Academisch Ziekenhuis)
Tel :434101/8520455
Email:dsoeto@gmail.com
(‘sLands Hospitaal)