Geschiedenis

De Evangelische Broedergemeente (EBG) is een van de oudere protestantse (= tegen de leer van Rome) kerken en vond haar oorsprong in het feit dat de Rooms Katholieke priester, Johannes Hus, in de 15e eeuw de Bijbel, die toen in het Latijn geschreven was, wilde vertalen in de lokale taal van de Moravische en Boheemse broeders.