Jezus Christus zei: Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is!

Masra Yesus Kristus taki: Yu musu abi sari-ati soleki fa yu P’pa na heymel abi sari-ati! Lukas 6:36

Woord voor het jaar 2021

Jezus Christus zei: Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is! Luk. 6:36

Dit jaar mogen wij oefenen in barmhartigheid, door de ander niet te oordelen, voor de vijand te bidden, de zieken te bezoeken, de vreemdelingen te herbergen, de bedroefden te troosten en die twijfelen goede raad te geven.

Wat is barmhartigheid? Het woord klinkt een beetje ouderwets. Toch is het een belangrijke kernwaarde binnen het christelijk geloof. God openbaart zich aan Mozes als “een God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw” (Ex.34:6).

Synoniemen voor barmhartigheid zijn: liefde, genade, bewogenheid, medelijden, goedheid en ontferming.

In Matt. 9:36 staat er: Toen Jezus de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen. In ‘met ontferming bewogen’ zit barmhartigheid. Het is een liefde die heel diep van binnenuit komt, die heel diep vanbinnen gevoeld wordt. Het duidt dus de sterke en grote bewogenheid aan van Jezus Christus voor de mensen die Hij in nood ziet.

Dat Jezus ons oproept om barmhartig te zijn, verklaart dat barmhartigheid van mensen geenszins een vanzelfsprekendheid is. Er vindt nog te veel boosheid, veroordeling, vergelding en egoïsme in ons leven plaats en er is te weinig ruimte voor de nood van de ander. Jezus’ uitspraak: “Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is!” staat in relatie met een andere uitspraak: ‘Heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen.’

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is hierbij een goed voorbeeld.

Wees barmhartig, net zoals je Vader barmhartig is! Hij is barmhartig en de bron van alle barmhartigheid, dus Hij alleen kan ons barmhartig maken. Door God, Vader te noemen zegt het ook iets over ons en wel dat wij Zijn kinderen zijn. Zo de Vader, zo het kind. Het is aan ons om Hem een trotse Vader te laten zijn. Amen