Ook jij kan schijnen..

OOK JIJ KAN SCHIJNEN NA HET OPLADEN

Wie een auto wil rijden, moet regelmatig tanken. Een flashlight werkt niet zonder batterijen. Bij de aankoop van een smartphone wordt een oplader meegegeven. En als er geen stopcontact in de omgeving is, kan een powerbank zorgen voor de oplossing. Het sleutelwoord bij al deze voorbeelden is continuïteit. Wil je jouw auto, flashlight of smartphone blijvend gebruiken, dan moet er aangevuld of opgeladen worden. Dat is ook het geval met ons geloof. Misschien is hier het begrip geloofscontinuïteit op zijn plaats. Maar hoe doe je dat?

Prioriteit
We kunnen met zoveel bezig zijn, waarbij ons contact met God erbij inschiet. Een bekende uitspraak is: “Ik heb het druk!” De vraag is waarmee? De realiteit is dat we voortdurend worden afgeleid van wat echt belangrijk is. We worden bijvoorbeeld heel erg afgeleid door wat via onze smartphone binnenkomt. Facebook, Instagram, Twitter en Tik Tok zijn bekend. Op sommige smartphones wordt aangegeven hoeveel schermtijd je op dag-, week-, of maandbasis hieraan hebt besteed. Daarvan valt af te lezen wat de prioriteit voor jou was. Jezus Christus, ons voorbeeld, helpt ons om onze prioriteit juist te stellen. “Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.” (Mattheus 6 vers 33). Ook de uitspraak dat een mens van brood alleen niet kan leven, maar dat hij leeft van elk woord dat God spreekt (Mattheus 4 vers 4), helpt om de juiste prioriteiten te stellen.

Aanpak
Pak het bestuderen van de Bijbel en het persoonlijk gebed op. Kies voor een andere, misschien nieuwe aanpak. Sommigen kiezen er voor een Bijbelboek helemaal door te lezen. Kies voor een andere vertaling; dat geeft vaak een frisse kijk op gedeelten die je al eerder hebt gelezen. Groot Nieuws, Het Leven, Bijbel in Gewone Taal, en Hernieuwde Statenvertaling zijn voorbeelden van andere vertalingen dan bijvoorbeeld de NBG 1951.
Een andere optie is het downloaden van de “Bible.is” app die je als audioversie kan gebruiken. Er wordt dan voorgelezen, terwijl je het in jouw eigen Bijbel kan volgen. Het gebruik van de “Mijn Bijbel” app van het Nederlands Bijbelgenootschap kan verfrissend werken. Bouw na het lezen en nadenken over een tekst, een moment van stilte in waarbij je je openstelt voor wat Gods Geest aan jou zeggen wil.
Bidden is met God in contact treden. Hem eren, danken, vragen om vergeving, delen van jouw issues met Hem en anderen, en verschillende situaties aan Hem voorleggen. Ga zelf na welke van deze onderdelen om verbetering vraagt.

Gedrag
Alleen kennis van Gods Woord is niet voldoende. Wat we lezen passen we toe. Het geloof moet verweven zijn in ons gedrag. Dat is de praktijk van ons geloof. In Lukas 11 vers 28 staat: “Een goede boom herken je aan zijn vruchten.” Ons leven, ons gedrag, zal er anders uitzien wanneer we de kennis van Gods Woord toepassen. Dat wordt zichtbaar in het verkeer, op ons werk, op school, in de kerk, op straat, in ons huwelijk, ons gezin en in onze buurt. Wie in het geloof opgeladen is, wordt anders in de relatie tot anderen. Dan help je, ben je vriendelijk, deel je met anderen, spreek je opbouwend, toon je belangstelling, ga je voor eerlijkheid en ben je trouw. Een auto met een volle tank, betekent niets, als het daarna niet in beweging komt. Zo ook wij met ons geloof.

Dichtbij blijven
God blijft de hoofdbron waar we ons geloof mogen opladen. Blijf dichtbij God, dan zal God dichtbij jullie blijven, schrijft Jakobus (4 vers 8). Aangesloten zijn op de bron is vergelijkbaar met onze EBS-huisaansluiting. Het licht gaat dan aan. Ook jij kan na het opladen gaan schijnen, dat anderen erdoor de weg vinden naar God, onze Hoofdbron.

Br. Carl Breeveld