De kracht van Gods woord

Want het woord des kruises is voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor hen, die behoudenworden, is het een kracht Gods.(1 Corinthiërs 1:18). Heeft Gods Woord werkelijk kracht?Daar kunnen we lang over…

Read More

Woord van de maand juli

Woord van de maand Juli God is niet ver van eenieder van ons. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Hand. 17: 27-28 Paulus werd gebracht voor de Areopagus, dat is het…

Read More