Tshoeng Tjien Kerk der EBGS

Meer over de Tshoeng Tjien Kerk der EBGS
Naam gemeente:Tshoeng Tjien Kerk der EBGS 
Adres:Dr. Sophie Redmondstraat 170
Telefoonnummer:474671
Emailadres:ttkebgs@gmail.com
Oprichting (datum):Februari 1947
Voorganger (huidig):Ds Kim Namgyoung, David
Adres:Dr. Sophie Redmondstraat 
Telefoonnummer:474671
Emailadres:ttkebgs@gmail.com
Contactpersoon GB: Zr. Cynthia Pawirodimedjo – Tjon A Pauw
Adres:Zonstraat 14
Telefoonnummer:08620671
Emailadres: cynthiapawiro@live.com
Aantal gemeenteleden175

Voorgangers vanaf ontstaan van de kerk

NaamDienstjaar
Zr. Elisabeth Streefland1948 – 1962
Br. Paul Chan To Kuen 1960 – 1978
Br. Tsang Wing Fai 1968 – 1972
Br. Philip Tsang Han Yee 1979 – 1987
Br. Tsoi Wai Shing 1986 – 1995
Br. Samuel Kwong 1996 – 2000
Br. David Kim Namgyoung 2014 –

Reguliere dienstenrooster met tijden:

DagDienstTijd
Zondag Ned.talige dienst 09.00 – 10.30 uur
Zondag Cantonese dienst 09.00 – 10.30 uur
Zondag Mandarijnse dienst 10.30 – 12.00 uur
Zondag Jeugddienst 09.00 – 10.30 uur
Zondag Zondagschool Ned.taligen
Zondagschool Chineestaligen
09.00 – 10.30 uur

De Tshoeng Tjien Gemeente bestaat als sinds 1947.  In de beginjaren werden de diensten gehouden in locaties van de Noorderstads gemeente en van de Stadszending.

In 1958 werd een eigen kerkgebouwtje in gebruik genomen en in 1992 kwam er een groter kerkgebouw bij waar nu de wekelijkse Erediensten gehouden worden. De naam van de gemeente “Tshoeng Tjien” betekent letterlijk vertaald: “hier wordt in geloof gebeden tot de Heiland die waarheid is tot in eeuwigheid”.  Op dit moment zijn in de gemeente drie/vier groepen van gemeenteleden. 1. De Nederlandstaligen 2. De Hakka sprekenden 3. De Cantoneessprekenden 4. De Mandarijnssprekenden. Eenmaal per maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Bij deze dienst wordt Cantonees gesproken en naar het Nederlands vertaald en/of omgekeerd. De overige diensten zijn gescheiden diensten waar Nederlands, Cantonees of Mandarijns gesproken wordt.