Woord van de maand November

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. 2 Tess. 3:5

Liefde is een zaak van het hart. Dit betekent dat als je liefhebt, je dat doet met alles wat in je is. Je zet je er volkomen voor in, staat er helemaal achter. Je wilt dus het goede doen voor de ander met alles wat in je is. Deut. 6:5: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.” Matt. 22:37: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.” 2 Tess. 3:5: “De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.” En Gods hart vloeide over van liefde op het moment dat Hij besloot: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn.’ (Genesis 1:26)

God maakt zich kenbaar aan elk mens, doordat Hij in Zijn schepping laat zien wie Hij is. (Rom. 1:19, 20) Iedereen kan iets van God ervaren, of je God nu wel of niet kent. Hoe liefdevol is dat? Hij geeft Zijn liefde niet alleen aan diegenen die in Hem geloven, maar Hij heeft Zijn liefde in het hart van ieder kind meegegeven.

Als mens wil je gekend worden en hoe bijzonder is het dan te weten dat God, niet alleen alle sterren bij naam kent, maar dat Hij ook jou kent en weet wat er in jouw hart leeft. Hij kent niet alleen je naam, maar ook je diepste verlangens, je angsten, je pijn, je verdriet, je hoop. Hij weet waar je blij van wordt en Hij weet hoe jij het beste tot je recht komt. Ook als je daar nu misschien niets van ziet: God heeft jou in liefde geschapen en Hij heeft een mooi plan met jouw leven. (Jer. 29:11) Als mens wil je meetellen en zingeving ervaren in de dingen die je doet. 

Iemand die geen zingeving ervaart, voelt zich al snel depressief en moedeloos. Maar iemand die zich echt onderdeel voelt van Gods schepping en die ervoor kiest om het verschil te maken in zijn of haar omgeving, zal vreugde ervaren en vrede. Want God geeft jou zijn overvloedige liefde, voor jezelf om van te genieten en om het vervolgens te delen met de mensen om je heen. En omdat God zichzelf laat zien in Zijn schepping, is het ook niet verwonderlijk dat veel mensen het gevoel hebben dat ze dicht bij God zijn wanneer ze de natuur in gaan. Herken je dat? Dat je een soort ‘eeuwigheidsgevoel’ kunt ervaren, wanneer je luistert naar het geluid van de vogels en naar het ruisen van de wind door de bladeren? Wanneer je de bloemen ruikt en het vers gemaaide gras? Of wanneer je met je blote voeten in het zand loopt en je geniet van de warmte van de zon op je gezicht? 

God heeft ons vele mogelijkheden gegeven om Hem te ervaren en om van zijn zegeningen te genieten. We kunnen horen, zien, proeven, ruiken en voelen. En dat allemaal, omdat God zo’n liefdevolle God is dat Hij wil dat we ten volle kunnen genieten van Hem en van zijn schepping. 

Laat deze tekst ons dan gedurende de hele maand begeleiden: De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Amen!