Woord van de maand januari

Jezus Christus zegt: Komt en gij zult het zien. Joh 1:40 De woorden ‘Komt en gij zult het zien’ of zoals het in de Statenvertaling staat “Komt en ziet’ zijn een uitnodiging van Jezus…

Read More

Woord van het jaar 2022

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg . Jezus Christus zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Joh. 6:37 …

Read More