Woord van het jaar 2022

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg .

Jezus Christus zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Joh. 6:37 

Jezus zei: “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Joh. 6:37

Het is toch een grote troost om dit nieuw jaar aan te vangen in een diep besef, dat wij welkom zijn bij Jezus? Juist in deze Covid-19 pandemie voelen velen zich eenzaam. Mensen kunnen ons verstoten of in de steek laten na gedane beloften, maar Jezus zal nooit een persoon die tot Hem komt, uitwerpen of wegsturen. Wie ook tot Hem komt, wat ook zijn of haar achtergrond is, wordt door Jezus aangenomen. Deze zekerheid staat los van onze gevoelens en toch kunnen wij vaak worstelen met een schuldgevoel, dat wij zo onwaardig zijn als wij tot Christus komen.

Wat zeggen wij aan iemand die vraagt: “Ik ben zo’n grote zondaar, dus ik ben bang om tot Christus te gaan, want zal Hij mij aannemen?”

Het gaat hier om het hart van het evangelie, de blijde boodschap. Kom zoals u bent! Al bent u zo oneerlijk als een dief, al bent u zo driftig geweest als Saulus, al bent u zo rebels als die verloren zoon. Toen de vader de zoon zag, kreeg hij medelijden en omarmde zijn zoon uit blijdschap dat hij terug was. Dit betekent echter dat wij geen excuus meer hebben om niet tot Hem te komen.

Lydia luisterde naar de preek van Paulus en langzaam werd de deur van haar hart geopend. Zacheüs wilde Jezus zien, was alleen maar nieuwsgierig. Hij kwam op verzoek van Jezus uit de boom en ontving Hem in zijn huis. Mensen die in Jezus geloven hebben Zijn schoonheid en heerlijkheid gezien en zijn aangetrokken door wie Hij is.

 “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Wat een vriendelijke uitnodiging en zeker géén loze belofte. Als u komt, dan stuur Ik u niet terug. Als wij onszelf gelovig aan Jezus Christus toevertrouwen, dan hebben wij de garantie dat wij ook eeuwig met Hem verbonden zijn.

Zoals de apostel Paulus het verwoordt, zal zelfs de dood ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. De garantie dat er een eeuwige verbinding tot stand is gebracht, is bewezen door Zijn opstanding uit de dood. Wij worden dit jaar nogmaals herinnerd aan de oproep: Kom tot Uw Heiland, toef langer niet. Kom en wees welkom!

Amen!