Woord van de maand februari

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan.         Efeze 4:26 Bij de schepping van de mens zegt de Schepper: ”Laat Ons mensen maken naar…

Read More