Woord voor de maand maart.

Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoewakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.Efeze 6:18 Geliefden, hier wordt door de apostel Paulus een beroep gedaan op…

Read More