Woord voor de maand juni 2022

Leg mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Want sterk als de dood is de
liefde. Hooglied 8.6

In het boek Hooglied is een bundel van liefdesliederen die tijdens bruiloftsfeesten werden
gezongen. Ze gaven de ideale liefde weer tussen man en vrouw. Later is het boek opgenomen
in de canon van Bijbelse boeken. De man en de vrouw in het lied werden als symbolen van het
volk Israël en God opgevat. In de christelijke traditie als symbolen voor de kerk en Christus.
Salomo geeft hier uiting van de liefde, de beleving van de liefde met alles eromheen. Het is
mooi de liefde, die ons brengt in een sfeer van vrede, te ervaren. Salomo begrijpt dat hij met al
zijn rijkdom, de liefde niet kan kopen. De liefde laat zich niet dwingen, dat begrijpen wij beter in
het Hooglied van de liefde in 1 Kor. 13. Wanneer er nu gezegd wordt de liefde is zo sterk als de
dood. Liefde kan niet gedood worden door de tijd of rampen. Merken wij toch als twee geliefden
door een omstandigheid zijn gescheiden, hoe men daarna verder gaat als voorheen.

De liefde kan zoals ik eerder zei tegen geen prijs gekocht worden, het is onbetaalbaar. Liefde moet altijd
gezien worden als een geschenk van God dat gedeeld moet worden via Gods richtlijnen, de
Bijbel. Wie een echtgenote/noot heeft, moet de liefde met diegenen delen als geschenk van
God. Dus lust is geen liefde, omdat altijd de liefde een weerspiegeling moet zijn van de
volmaakte liefde van God. Een zegel moet ervoor zorgdragen dat de inhoud van het verzegelde
onvervalst blijft. Het hart is al eeuwenlang het symbool van de liefde, de arm symboliseert
daden of werk dat verzet wordt. Als Salomo zijn zegel legt op het hart en de arm van de bruid,
geeft het weer dat de liefde en de daden onvervalst moeten zijn.
Hoe gaan wij heden ten dage als christenen om met de liefde? God is liefde en die liefde is
onvoorwaardelijk. De Bijbel zegt: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons door dat Christus
voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.” Dit is het zegel dat God op ons hart wil
plaatsen: God is liefde! En die liefde moeten wij niet alleen uitspreken, maar in daden omzetten.
Hoe groot was Gods liefde voor ons? Hij liet Zijn eniggeboren Zoon voor ons sterven. Laten wij
dan Gods liefde door onze Heer Jezus Christus als een zegel op ons hart en op onze arm laten
leggen. Zo kunnen wij de onvervalste liefde van God ten toon spreiden.


Amen!