Tshoeng Tjien Kerk der EBGS

Meer over de Tshoeng Tjien Kerk der EBGS Naam gemeente: Tshoeng Tjien Kerk der EBGS  Adres: Dr. Sophie Redmondstraat 170 Telefoonnummer: 474671 Emailadres: ttkebgs@gmail.com Oprichting (datum): Februari 1947 Voorganger (huidig): Ds Kim Namgyoung, David…

Read More

De kracht van Gods woord

Want het woord des kruises is voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor hen, die behoudenworden, is het een kracht Gods.(1 Corinthiërs 1:18). Heeft Gods Woord werkelijk kracht?Daar kunnen we lang over…

Read More

Woord van de maand juli

Woord van de maand Juli God is niet ver van eenieder van ons. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Hand. 17: 27-28 Paulus werd gebracht voor de Areopagus, dat is het…

Read More

Ook jij kan schijnen..

OOK JIJ KAN SCHIJNEN NA HET OPLADEN Wie een auto wil rijden, moet regelmatig tanken. Een flashlight werkt niet zonder batterijen. Bij de aankoop van een smartphone wordt een oplader meegegeven. En als er…

Read More

Synode 2021 virtueel

De Synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname wordt in augustus aanstaande gehouden, nadat die het vorig jaar was uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. De pandemie duurt voort en de beperkende overheidsmaatregelen noodzaken het Provinciaal…

Read More