Blog Full Width

Woord van de maand januari

Jezus Christus zegt: Komt en gij zult het zien. Joh 1:40 De woorden ‘Komt en gij zult het zien’ of zoals het in de Statenvertaling staat “Komt en ziet’ zijn een uitnodiging van Jezus…

Read More

Woord van het jaar 2022

Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg . Jezus Christus zegt: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Joh. 6:37 …

Read More

Woord van de maand Oktober

Woord van de maand Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg. Woord voor oktober Laten wij op elkander acht geven om…

Read More

Woord van de maand September

Woord van de maand Het woord voor de maand bemoedigt ons. Het richt ons op, schenkt vreugde en wijst ons allen de goede weg. Woord voor september Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst;…

Read More

Tshoeng Tjien Kerk der EBGS

Meer over de Tshoeng Tjien Kerk der EBGS Naam gemeente: Tshoeng Tjien Kerk der EBGS  Adres: Dr. Sophie Redmondstraat 170 Telefoonnummer: 474671 Emailadres: ttkebgs@gmail.com Oprichting (datum): Februari 1947 Voorganger (huidig): Ds Kim Namgyoung, David…

Read More

De kracht van Gods woord

Want het woord des kruises is voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor hen, die behoudenworden, is het een kracht Gods.(1 Corinthiërs 1:18). Heeft Gods Woord werkelijk kracht?Daar kunnen we lang over…

Read More