Portefeuillehouders

Het werk van het Provinciaal Bestuur is verdeeld in portefeuilles (taakgebieden) ieder PB-lid is portefeuillehouder of assistent portefeuillehouder van een bepaald taakgebied dat ressorteert onder een Presidiumlid. De  Portefeuillehouders hebben tot taak:

 1. Het contact met het veld te onderhouden en zo informatie aan te dragen voor de vaststelling van het provinciaal beleid en,
 2. er op toe te zien dat het beleid wordt uitgevoerd zoals het is vastgesteld. De portefeuillehouder is oog en oor (waarnemer) van het PB in het veld en geen uitvoerder van het PB-beleid.

Binnen de EBGS zijn er de volgende portefeuilles:

 • Gemeente Opbouw
 • Juridische Zaken
 • Pastoraat
 • Kinder en Jeugdwerk
 • Evangelisatie en zending
 • Diaconaat
 • Kerk en Samenleving
 • Personeel (HRM/Organisatie)
 • Financiën en Gemeente adm.
 • Diensten en Beheer
 • Onderwijs
 • Binnenland